Presežki

Za leta:
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2016

PODELITVEV in RAZSTAVA v CANKARJEVEM DOMU 17. 11. 2016

Društvo oblikovalcev Slovenije tokrat že devetič podeljuje priznanja »Oblikovalski presežki«, priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. To priznanje se je v zadnjih letih razvilo kar v najvišje priznanje oblikovalske stroke v Sloveniji.
Od Društva oblikovalcev Slovenije imenovana strokovna žirija med prispelimi deli izbere delo avtorja ali skupine avtorjev, ki predstavlja ustvarjalni oblikovalski presežek in tako prispevek k razvoju in dvigu vizualne kulture okolja na različnih področjih oblikovanja, za katerega in v katerem izdelek deluje. To je eden izmed korakov, da bo oblikovalska stroka dobila mesto, ki ga mora imeti, če naj sooblikuje gospodarstvo, ki je zmožno konkurence na globalnem trgu.
Področja vrednotenja segajo od grafičnega, industrijskega in unikatnega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij in oblikovanja notranje in zunanje opreme, prostorsko oblikovanje, scenskih postavitev in multimedijskih celostnih rešitev.
V letošnjem letu je žirija »Oblikovalskega presežka« Društva oblikovalcev Slovenije v sestavi:
Mateja Panter, Nataša Šušteršič Plotajs, Petra Černe Oven, Jurij Dobrila in Peter Jamšek
izbrala in podelila:
7 priznanj »Oblikovalski dosežek«
1 priznanje za življenjsko delo in
1 častno članstvo DOS.

Priznanja pomenijo odlične reference in možnosti za nadaljnje delo, vsi dobitniki priznanj pa prejmejo enoletno članarino Društva oblikovalcev Slovenije za naslednje leto.

PREJEMNIKI PRIZNANJ »OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2016«
Kot potrditev, da se oblikovalska stroka prebuja, smo letos po razpisu prejeli kar 25 prijav oblikovalskih del. Do zdaj se je na razpis namreč prijavilo največ 14 projektov. Zaradi velikega števila prispelih del in zaradi kakovosti velike večine ter izenačenosti le-teh, se je žirija odločila, da letos ne podeli glavnega priznanja »Oblikovalski presežek« iz vzroka, ker se je kriterijem za glavno priznanje približalo kar sedem projektov in ker bi podelitev sedmih glavnih priznanj pomenilo razvrednotenje najvišjega priznanja imenovanega »Presežek«, se je žirija odločila, da sedmim najboljšim delom podeli priznanje »Oblikovalski dosežek«.
Te so prejeli:
• Projekt »Nahrbtnik Atlexa« - Idejna zasnova: Sebastian Petač, Matjaž Berlak, Borut Dolenec, Mojca Ilc Klun. Oblikovanje: Nina Malovrh, Mitja Hojak (izvedba detajlov in prototipa)
• Projekt »Daru:jem« - Danijela Grgič
• Projekt »Rojstvo (Nakit)« - Huberto Široka
• Projekt »Idrija Almaden« - Irena Gubanc, Mateja Škofič
• Projekt »Okusi Dišečega Krasa« - Jana Pečečnik Žnidarčič
• Projekt »Kult 316« - Jožica Curk
• Projekt »Ulla« - Ulla Labs d.o.o.: Cica Gajić Grabovac, Damjan Malis, Luka Mali, Matic Kovačič
Obenem se je podelilo
eno »Priznanje za življenjsko delo«, ki ga je prejela: Meta Hočevar in
eno »Častno članstvo«, ki ga je prejela: Maja Kržišnik


image image image image image image image


na vrh


OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2014

Društvo oblikovalcev Slovenije je tokrat že sedmič podelilo priznanja »Oblikovalski presežki«.

Letošnja podelitev priznanj in razstava je bila nekoliko skromnejša kot prejšnja leta, saj se je podpora s strani Ministrstva za kulturo občutno zmanjšala. Vseeno je DOS-ova ekipa projekta »Oblikovalski presežek«, ki ga vodi Peter Jamšek, z veliko mero zavedanja pomembnosti tega projekta in s pomočjo Cankarjevega doma, projekt izpeljala.

Priznanja pomenijo odlične reference in možnosti za nadaljnje delo, vsi dobitniki priznanj pa prejmejo enoletno članarino Društva oblikovalcev Slovenije za naslednje leto. Prejemniki priznanj letos, zaradi zgoraj omenjenega dejstva, niso bili več denarno nagrajeni.

V letošnjem letu je žirija »Oblikovalskega presežka« Društva oblikovalcev Slovenije v sestavi:
Ksenija Baraga, Nataša Šušteršič, Jurij Dobrila, Marko Japelj in Peter Jamšek
izbrala in podelila:

1 priznanje »Oblikovalski presežek« in
4 priznanja »Dobro delo« ter
1 priznanje za življenjsko delo.

Priznanje »Oblikovalski presežek«, si je zaslužil:
Julijan Krapež
za projekt
Kuhinja »Smreka in terrazzo«
Dolgotrajno sodelovanje oblikovalca Julijana Krapeža in Mizarstva Potočnik kaže na večletno medsebojno zaupanje, v okviru katerega so že v minulih letih nastali dobri izdelki. Sožitje vrhunskega oblikovalca z odličnim izdelovalcem je temeljno načelo, ki zagotavlja uspeh izdelkov.
Kuhinja iz masivnega smrekovega lesa v kombinaciji s terazzom je bil najbolj opažen produkt že na letošnjem sejmu Ambient, saj uspešno prikazuje povezavo slovenske tradicije uporabe lesa z izčiščenim sodobnim oblikovanjem in razumevanjem globalne težnje po ekološkem ravnanju. Inovativna uporaba naravnih materialov omogoča sestavo povsem nove kombinacije kuhinje, ki deluje domače in obenem sodobno.
Oblikovalčeva ideja je bila narediti kuhinjo iz poceni materialov ter jih tako predstaviti in obdelati, da dobijo oplemeniten videz in uporabno vrednost. Tako je nastala vrhunsko oblikovana kuhinja srednjega cenovnega razreda. In prav v tem je smisel dobrega oblikovanja, da daje izdelku široko dostopnost in primerno dodano vrednost.

Priznanja »Dobro delo« so prejeli:

Jožica Curk
za projekt
Izobraževalni Center Janeza Levca
Izobraževalni center Janeza Levca je uporabnikom prijazna zgodba in si zasluži pohvalo stroke zaradi izčiščene, funkcionalne, racionalne zasnove.
K temu prispeva tudi vključitev kakovostne likovne opreme Petre Varl.
Jožica Curk razume arhitekturo otroške igre.

Mojca Turk
za projekt
Oblikovalska zasnova razstave Trapisti

Oblikovalska zasnova razstave Trapisti Mojce Turk v Brestanici pri Krškem je opažena zaradi izjemno čutne povezave vsebine z razstavljenimi eksponati. Likovna postavitev in grafična oprema z občutkom povzameta duh časa in način življenja menihov.

Irena Gubanc
za projekt
Obleci svojo nošo
 
Projekt Obleci svojo nošo Irene Gubanc si pohvalo zasluži zaradi dobre in obširne zasnove komunikacijskega koncepta s sodobnimi mediji in s tem učinkovitega približanja etno zgodbe otrokom.

Mateje Panter in Jožica Curk
za projekt
Pneumatik Fashion
 
Projekt Pnevmatik Fashion Mateje Panter in Jožice Curk je pohvaljen zaradi razmišljanja o trajnostnem razvoju, o sodobnem potrošništvu in o odgovornem oblikovanju, ki sporoča več, kot zahteva družba trenutnega spektakla. Kakovostna zasnova blagovne znamke nakazuje široke možnosti prihodnje nadgradnje.

 

 

na vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ZIMA 2013

Matjaž Berger, likovni iniciator
Maja Gspan, avtorica celostne grafične podobe
Marko Japelj, scenograf
Alan Hranitelj, kostumograf
Simon Žižek, oblikovalec svetlobe
Zoran Najdenov, oblikovalec svetlobe
Gašper Brezovar, oblikovalec videa
projekt: Koprodukcija SNG Opera in balet Ljubljana ter Cankarjev dom
Richard Wagner: Leteči Holandec

Sodelujoči avtorji so s svojimi prispevki sestavili likovno podobo uprizoritve, ki komunicira tako s posameznimi deli kakor tudi z zlitjem likovnih gradnikov v dinamično in sporočilno celoto.
Ključni elementi, znaki in simboli prehajajo skozi različne medije, projicirano morje se materializira v soli na odru, fantomsko okostje v odrskem prostoru se ponovno navidezno združi s kitom v celostni grafični podobi, svetloba natisnjene pokrajine se reproducira v odrski osvetlitvi, ki z barvno mavrico lovi teksture kostumov. Osnovni prostor prizorišča je s svojo solno talno površino in obodnimi stenami univerzalna projekcijska ploskev, ki z umestitvijo novih elementov spreminja razmerja ter ustvarja dinamične površine za igro svetlobe in sence.
Kostumi s paleto svetlega in temnega postavljajo svetlobne in oblikovne kontraste, lovijo projicirane slike ter se združujejo v organizirane in ves čas se spreminjajoče se skupine.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2013

Saba Skaberne, avtorica
Aleksandra Saška Gruden, avtorica
Urban Jeriha, arhitekt
Vesna Spreitzer, besedilo pesmi
projekt: Zidnice

Čeligijev stolp, zgrajen v letih med 1460 in 1465, stoji sredi mariborskega blokovskega naselja.
Pred izvedbo projekta ZIDNICE je bila dotrajana zgradba varovana s surovo gradbeno ograjo, ki je kvarila podobo in manjšala vrednost zgodovinskega spomenika. Skupina avtorjev je z novo, kiparsko-oblikovalsko-arhitekturno rešitvijo prepričljivo zamenjala varovalno ograjo.
Večplastni projekt je odličen primer združevanja in plemenitenja različnih umetniških praks in moderne tehnologije. Oblikovanje, kiparstvo, arhitektura in poezija tvorijo likovno in vsebinsko pestro celoto, ki bogati urbano mikroklimo, razveseljuje mimoidoče, hkrati pa izpolnjuje svojo osnovno varovalno funkcijo. Uporabljeni materiali so trpežni in obstojni, izvedba kakovostna, premišljena zasnova pa je primerna tudi za druge dotrajane stavbe ali gradbišča.
S tem bo investicija Evropske prestolnice kulture še dolgo koristila mestu in njegovim prebivalcem. Upamo, da bomo podobnih rešitev deležni tudi drugod, na primer na ljubljanskem gradbišču Šumi.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2013

Aljaž Vindiš,
projekt: Dnevnikov Objektiv - rubrika Objektivno

Dnevnik, eden od osrednjih slovenskih časopisov, je, poleg nove podobe, v sobotno izdajo uvedel tudi opazno rubriko Objektivno. V njej obravnava posamezno aktualno temo, ki je v časovnem preseku vredna podrobnega objektivnega ogleda.
Objektiv v rubriki Objektivno z empiričnim vstopom v podatkovno-novinarsko zvrst razkriva potencial integralnih pristopov v medijskem poročanju. Podatke, besedilo in likovno opremo obravnava kot neločljivo povezane in enakovredne plati vsake zgodbe. V slovenskem medijskem prostoru pomeni edinstven pojav in je kmalu ujela pozornost tako bralcev kot strokovne javnosti – oblikovalske, statistične, novinarske. Vsak teden je objavljena nova tema, ki jo avtor samostojno obdela v celoti: uvodno raziskavo, celostni koncept, pisanje besedil, obdelavo in likovno interpretacijo podatkov ter navsezadnje končni izdelek.
Rubrika Objektivno sodi v vejo informacijskega oblikovanja, ki je interdisciplinarno. Združuje grafično oblikovanje (tipografijo, ilustracijo) s statistiko in po potrebi še drugimi strokami ter ima tudi izobraževalno vlogo.
Navdušuje vizualen pristop k trenutno aktualnim temam. Gledalcu je problem v trenutku približan, saj veliko hitreje dojame vsebino, podano vizualno. V celostni sliki ima problematiziranje s tem zanesljive temelje. Celosten pristop k temi in gradivu zagotavlja verodostojnost. Ozaveščanje, ki morda z nobenim drugim komunikacijskim načinom ne bi moglo tako nazorno opisati teme in tako učinkovito opozoriti na problem.
Nagrajujemo inovativen, celovit pristop, odlično vizualno organiziranost in oblikovanje.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2013

Marjan Žitnik,
projekt: Sesalnik Aquaviva

Če lahko za večino sesalnikov uporabimo oznake kot npr. lepo ali dobro oblikovan industrijski izdelek, moramo pri sesalniku AquaViva uporabiti še pridevnik simpatičen. Simpatičen zato, ker nas nagovarja s svojo zadržano in premišljeno oblikovano podobo, ki izraža osebnost in značaj. Vsekakor je tudi samozavesten, skoraj humanoid, ki ve, da zna in zmore več kot drugi.
V nasprotju s sodobniki ima večino funkcionalnih delov in sklopov znotraj svoje gladke in zaobljene lupine. Tako se zlahka prelevi v likovno zaključen element bivalnega okolja in opravlja funkcijo inhalatorja ali vlažilca zraka z dodano aromaterapijo. Pri funkciji sesanja deluje kot suho-mokri sesalnik, z naprednim sistemom filtriranja zraka in dezinfekcije z UV-svetlobo.
Sesalnik AquaViva nagrajujemo zaradi inovativnega oblikovanja, ki je ves čas uravnoteženo z različnimi funkcijami in pojavnostjo naprave.

na vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ZIMA 2012

Gigodesign,
projekt: Znak državnega zbora

Znak Državnega zbora je zgleden primer uspešnega strokovnega razmisleka in rešitve. Sporočilo je skozi znak natančno, razumljivo in nagovarjajoče. Presežek grafične rešitve znaka je prav njegova interaktivnost. Grafična rešitev znaka za Državni zbor bi lahko pomenila prodor stroke v državno institucijo, kar bi bil za stroko, žal, uspeh, na katerega bi bilo treba opozoriti, saj se država redko, če sploh, spomni, da je prav ona prva institucija v državi, ki naj bi kot zgled in kot edino pravilno pot uporabila rešitve za to usposobljenih strokovnjakov. Na tem področju oblikovalci opozarjamo na sistemsko ignoriranje stroke in znak za Državni zbor je odličen primer dobre izkušnje.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2012

Gigodesign,
projekt: Urbano sedalo Sitty

Mestni stolček Sitty je zanimiv odgovor na vedno hitrejši človekov vsakdanjik, v okviru katerega je kratek počitek postal že pravi luksuz. Večkrat je lahko povezan s čakanjem nekoga ali nečesa, lahko predstavlja le trenutek za nabiranje novih mo č i ,  t e l e f o n s k i p o g o v o r s re d i me s t a a l i opazovanje turističnih znamenitosti. Sitty je ravno dovolj opazen, da ga mimoidoči prepoznajo, ter hkrati dovolj neopazen in nevsiljiv, da lahko pripada marsikateremu okolju. Kadar na njem ni nikogar, ni ovira mimoidočim in hkrati izjemno racionalno obravnava urbano površino. Domiseln mehanizem ga spreminja v zanimivo, predvsem pa popolnoma varno »mestno igračo«, ki premikanje sedala spreminja v novo estetsko kategorijo.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2012

Petra Černe Oven in Barbara Predan,
projekt: teoretičen prispevek k oblikovanju Storitveno in informacijsko oblikovanje

Teoretično delo s prihodnjim nadaljevanjem naj bi preraslo v zbi rko,  ki se doti ka več področi j oblikovanja, na katerih se odpirajo sistemska vprašanja. V prvem zvezku se avtorici osredotočita na v Sloveniji še vedno zapostavljeni področji storitvenega in informacijskega oblikovanja. V uvodu avtorici pišeta: „V krizi, v kateri smo, je prva na udaru kreativna industrija, saj naj bi se najprej prihranilo pri ‘dodani vrednosti’ projektov”. To je področje, v katerem gre za demokratiziranje oblikovanja v smislu, ko z oblikovanjem vplivamo n a s k u p n o st ,  k a t e re d e l s mo v s i .  Z a j e ma prevaj anj e kompleksni h,  neorgani zi rani h i n nestrukturiranih podatkov v koristne in razumljive i n f o r m a c i j e .  P o u d a r e k j e n a č i t l j i v o s t i , razumljivosti in končni uporabnosti. Za teoretično in raziskovalno delo v oblikovanju si avtorici za prvi del načrtovane zbirke iz vizualnih komunikacij zaslužita podporo in pozornost strokovne javnosti.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2012

Kolektiv Rompompom z organizatorjema Metko Pinezić in Markom Orlom,
projekt: Pop-up dom

Pop-up Dom je enomesečna trgovina, postavljena v meščansko stanovanje. Predstavlja nov koncept predstavi t ve i n prodaj e i zdel kov sodobnega slovenskega oblikovanja, ki navezuje neposreden stik med oblikovalci in vsemi, ki jim je kakovostno obli kovanj e bli zu. Opremlj eno j e celostno,  s produkti mladih slovenskih avtorjev iz oblikovanja serijskih in unikatnih izdelkov, izkušenj, mode, kulinarike in umetniških del. Umeščenost del v vsakdanjik nam objekte predstavi in jih naredi vi dne.  Z vsakodnevni mi razl i čni mi dogodki s podbuj a i n nadgr aj uj e ust var j al nost t ega prostora. Posamezniki iz generacije, ki so se odločili sami izboriti svoj prostor na trgu, so pristopili po svoje domiselno, s trajnostno noto in pokazali svoje zmožnožsti. Z novim, inventivnim pristopom je Pop up dom v čas in prostor vnesel slutnjo pozitivne energije, novega pristopa v danih razmerah, zato je treba take akcije in ideje narediti čim bolj opažžene.


na vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ZIMA 2011

Boštjan Kenda,
projekt: Slovenska predstavitev na 12. arhitekturnem bienalu v Benetkah
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2011

Edi Berk,
projekt: Celostna grafična podoba vinske blagovne znamke Sinefinis
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2011

Ksenija Baraga,
projekt: Koncept in likovna zasnova razstave Alma M. Karlin - Poti
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2011

Mateja Panter,
projekt: Ureditev novih prostorov DOS in uličnih označevalnih elementovna vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ZIMA 2010

Jurij Dobrila,
projekt: Big O
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2010

Ksenija Baraga
Eta Sadar Breznik
Anda Klančnič
Jana Mršnik
Vesna Štih
,
projekt: Moč niti - razstava v Husseren-Wesserlingu v Franciji
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2010

Vid Lenard, kustos,
projekt: Urbana plastika, Razstava na Ljubljanskem gradu
OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2010

Sašo Urukalo,
projekt: Odločitev za odgovornost - O oblikovalski etiki in oglaševanjuna vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK ZIMA 2009

ZEK crew,
projekt: Grafična oprema interierja podjetja 3fs

Avtorji grafične opreme prostorov podjetja, so s svojim navidez sproščenim pristopom, ob upoštevanju ciljne skupine, zelo domiselno izrazili nekaj, s čemer se sicer vsi vsakodnevno srečujemo, in je zato pozitivna percepcija pričakovana, poleg tega pa so vsebini dodajali duhovito noto, ki zadevi prilije dodatno energijo. Priznanje je, poleg oblikovalcem, ki so, kot že omenjeno, odlično razmišljali in opravili svoje delo, namenjeno tudi naročnikom, ki so stopili iz ožine in tak pristop sprejeli. Sicer pa slike same največ povedo.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2009

Nika Zupanc,
projekt: THE DOLL HOUSE

Pikasto hišo Nika Zupanc uporabi za sinonim vsiljene vloge, ki jo posamezniki, tudi ženske, igrajo v družbi. Do skrajnosti očiščena podoba hiše, ki je v realnosti sodobne arhitekture nesprejemnljiva, preusmerja pozornost iz formalne na simbolno raven. Ne gre za hišo, ki bi implicirala žensko ukročenost, temveč za likovni jezik, ki to podobo problematizira. S takšnim konceptualnim pristopom spodkopava molčeč sporazum prevladujoče oblikovalske in arhitekturne estetike ter sociološke vzorce, ki jih implicirata. S pomočjo dveh priznanih slovenskih podjetij, Trimo in Gorenje, je Niki Zupanc uspelo izdelati in opremiti »hišo za punčke«, ki s svojsteveno estetiko in na njej lasten intuitiven način postavlja pod vprašaj najbolj vsakdanje stvari in vsebine.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2009

Jana Mršnik,
Vesna Štih
,
projekt: Bela Bela

Izhodišče projekta »1∞« so naravne strukture in zakonitosti, ki so nama v pomoč pri odkrivanju novih načinov in tehnik ustvarjanja površin, struktur, izdelkov… Čarobnost zimskih kristalov, organizmi morskega dna, skrivnostni svet fraktalov,… so bili vodilo pri oblikovanju večuporabnega, molekuli podobnega elementa. Ta je igriv, estetsko zanimiv, prilagodljiv, navduši pa lahko tako človeka s čutom za sodobno oblikovanje kot mladega »raziskovalca« z željo po eksperimentiranju in ustvarjanju. Uporaben je lahko kot samostojen predmet, lahko pa je »gradbena enota«, ki se poljubno sestavlja v različne površine in strukture. S preprostimi tehnikami (izsekovanjem, prepogibanjem, zatikanjem, sestavljanjem), brez uporabe lepil in veznih členov, lahko ustvari uporabne, sodobne in oblikovalsko zanimive izdelke.

Osnovni element je oblikovan tako, da je uporaben v 2D in 3D obliki. S svojo razgibano obliko lahko ustvari prijetno namizno dekoracijo, uporabimo ga lahko kot podstavek za kozarec, z malo domišljije pa ga lahko preoblikujemo v objemko za prtiček, obesek na novoletni jelki,… Ena njegovih glavnih odlik sta sestavljivost in prilagodljivost. Lahko se namreč neskončno reproducira in poljubno sestavlja v različne uporabne ali dekorativne predmete. To je poseben izziv za uporabnika, saj mu dopušča svobodo pri izbiri oblike, velikosti, strukture, funkcije izdelka… Lahko si ustvari razgiban namizni pogrinjek, zanimivo posteljno pregrinjalo,  talno blazino, igrivo košarico za živila, domiseln kopalniški element, »preobleko« za svetilko, modni dodatek oblačilu… Elementi se lahko spletejo v prosojno, gibljivo čipko ali pa zložijo v gosto, stabilno strukturo. Izdelki so lahko prijetna popestritev v interierju,  sveža rešitev v industrijskem oblikovanju, domiseln modni dodatek oblačilu,… Po potrebi se lahko razstavijo in sestavijo v nove, drugačne uporabne predmete.

Tako otroci kot odrasli lahko uživajo v nastajanju novih oblik in površin. Projekt ponuja čudovito priložnost, kako združiti prijetno s koristnim, igro z delom, pomaga nam uživati v ustvarjalnem druženju in skupnem odkrivanju novega. Vzpodbuja ustvarjalnost, domišljijo, raziskovalnost. Lahko je prijetno razvedrilo, ki nas istočasno poveže v sproščeno ustvarjanje skupnega bivalnega prostora.

Projekt je izvedljiv v številnih materialih. Tako lahko ustvari raznolike estetske svetove in ustreže različnim okusom. S prosojnim polipropilenom si uporabnik pričara lahkoten svet fluidnih telesc, ki skozi igro svetlobnih plasti ustvarja kristalno čipkaste strukture. Neskončna igra svetlobe in sence, globine in površine, mikroprostorov in gibanja ustvarja lepoto neskončnega v končnem. Volnena polst podari izdelku težo, trdnost, stabilnost, otipljivost in ustvarja konkretnejše, vendar tople in prijetne svetove.

Gre za svojevrsten dialog med množičnostjo in individualnostjo. V svetu, ki teži k masovni produkciji, narašča potreba po predmetih z osebno noto. Projekt 1∞ zato ponuja rešitev, s katero izkoristi prednosti masovne proizvodnje, te pa plemeniti z ročnim delom uporabnika, ki izdelek prilagodi svojim potrebam.

Polipropilen in volnena polst sta okolju prijazna materiala. Imata sposobnost reciklaže. Uporabijo se lahko odpadki materiala. Izdelki, narejeni iz volnene polsti, »nasitijo volka in obvarujejo ovco«.

Projekt 1∞ zaradi svoje neskončne uporabnosti v bistvu ni nikoli končan. Stalno ga nadgrajujeva v novih izdelkih, novih materialih, preizkušava njegove izrazne možnosti v umetniških inštalacijah… Izdelkom vnašava barve, spreminjava velikosti in oblike (trenutno je v Galeriji Velenje predstavljena luč v premeru 1m, nastaja serija luči različnih namembnosti, sestavljivo ovčko v sodelovanju s psihologi nadgrajujeva za terapevtske namene).

Molekule kot osnove vsega živega in neživega s svojim medsebojnim sestavljanjem simbolično ponazarjajo nastajanje organizma, narave. Preoblikovanje nastalih predmetov v nove, drugačne, je svojevrstna ilustracija neskončnega življenjskega cikla.

na vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POMLAD 2008

Maja Gspan,
projekt: Q Mind

Oblikovanje monografije je sicer delo drugega avtorja, vendar se je žirija odločala predvsem o vsebini, prikazani v monografiji in na razstavi. Odločitev slehernega avtorja oblikovalca, da prikaže svoja dela na razstavi je velika odločitev, toliko bolj, če jo pospremi še kakovostna monografija. Vendar bi bilo tudi to premalo za priznanje, če tudi vsebina ne bi presegala ustaljenih in mnogokdaj hitro zadovoljivih kakovostnih vzorcev, kar pa dela oblikovalke Maje Gspan z lahkoto opravijo in presežejo. Kateri pa so že to? Obkrožajo nas pogosteje kot se marsikdaj sami zavedamo: znaki Telekoma Slovenije, Cankarjevega doma, Mini teatra, plakati kulturnih prireditev Cankarjevega doma, kdo se ne bi spomnil krevlaste in simpatične kure, ki nas je vabila na festival lutk, pa njenih urbanih akcij, katalogov in drugih podob, ki nam privabijo zadovoljen nasmeh na usta. In tudi zaradi tega se lahko “s stoterimi listi zakoreninjena Dafne smeji viharjem”.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK POLETJE 2008

Vertigo Bird ,
projekt: blagovna znamka Vertigo Bird

Z izdelano celostno podobo, premišljeno poslovno strategijo in izborom avtorjev, ki so prispevali svoje ideje za oblikovanje svetil, predstavlja Vertigo bird unikum v slovenskem prostoru. Oblikovanje svetilnih/svetlobnih teles je bilo zaupano strokovnjakom in rezultati so »nepredvidljivo elegantni in nepričakovano funkcionalni« izdelki, ki se zdi, da presegajo zmožnosti izdelave v slovenski industriji. Pa temu ni tako, saj jih izdelujejo v podjetju Sijaj Hrastnik. Vsakdanje, odlično zasnovane in nevsiljive oblike na eni strani se povezujejo s konceptualnim oblikovanjem na drugi strani. Ustvarjen vmesni prostor je namenjen dialogu, ki ga prepričljivo zapolnjuje nova blagovna znamka. Celostna podoba je zasnovana v skladu z zgodbo, da se je treba povzpeti na vrh, da se vidi celota. Ambiciozna zasnova, kjer znak ne igra edine vloge, ampak nabor različnih identifikacijskih elementov tvori dinamično in kompleksno enoto, povdarja filozofijo, da je 1+1 enako 3. Domiselna rešitev je navezava na produktno oblikovanje, kjer gre za seštevek različnih avtorjev. Trdna filozofija znamke je dobra podlaga za izjemno dovršeno celoto, ki izkorišča znanje in ambicioznost slovenskega industrijskega oblikovanja in oblikovanja celostnih podob. Skupaj tvorijo znamko, katere vsota je ponovno večja od seštevka posameznih znanj.

Gre za pogumno odločitev podjetja Sijaj Hrastnik da ne naredi le enega koraka naprej, ampak več korakov navzgor. Upamo, da bodo zgled drugim slovenskim podjetjem in da jim bo na njihovi poti uspelo.


OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2008

avtor,
projekt:na vrh

OBLIKOVALSKI PRESEŽEK JESEN 2007

Anda Klančnik,
projekt: ogrlica iz cikla Ujeti val

Nagrajeno delo, ogrlica iz cikla Ujeti val, je ustvarjalno prepričljivo in inovativno oblikovan izdelek, ki je nastal z uporabljeno tekstilno tehniko zračne čipke in posegom na področje nakita. Avtorica nagrajenega dela, Anda Klančič se že dvajset let posveča predvsem oblikovanju tekstila, pri čemer ustvarjalno vključuje izkušnje tako industrijskega kot unikatnega oblikovanja, fotografije ter širšega področja umetnosti tekstila in vlakna. Njeni številni uspehi in nagrade na področju tekstilne umetnosti, uvrščena je bila celo v izbor štirideset najpomembnejših sodobnih tekstilnih ustvarjalcev na svetu,  potrjujejo njen ustvarjalni potencial in ne nazadnje, samo v letošnjem letu je s svojimi deli sodelovala na več kot dvajsetih razstavah.

Nedvomno bo nagrada DOS Andi Klančič hkrati tudi priznanje za sekcijo unikatnega oblikovanja DOS in spodbuda za hitrejše uveljavljanje ter sprejemanje različnih individualnih kreativnih pristopov na številnih področjih sodobnega oblikovanja.


Društvo Oblikovalcev Slovenije