Priložnosti

Natečaj

POVABILO KANDIDATOM ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA PRIZNANJA DRUŠTVA OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

Društvo oblikovalcev Slovenije razpisuje priznanja: »Priznanje za življenjsko delo«, »Priznanje oblikovalski presežek«, »Priznanje oblikovalski dosežek« in »Priznanje daljnogled«.

 • »PRIZNANJE OBLIKOVALSKI PRESEŽEK« se podeli avtorjem ali avtorskim skupinam za vrhunske aktualne oblikovalske realizacije ali za pomembno delo s področja teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike, ki predstavlja prispevek k bogatitvi oblikovalske kulture. Priznanje lahko prejmejo avtorji ali avtorske skupine za pomembne oblikovalske dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih,
 • »PRIZNANJE OBLIKOVALSKI DOSEŽEK« se podeli avtorjem ali avtorskim skupinam za pomembno aktualno oblikovalsko realizacijo ali za pomembno delo s področja teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike oziroma nasploh za prispevek k bogatitvi oblikovalske kulture. Priznanje lahko prejmejo avtorji ali avtorske skupine za oblikovalske dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjem letu.
 • »PRIZNANJE DALJNOGLED« se podeli najboljšemu delu avtorja ali skupini avtorjev, ki v času prijave dela še niso dopolnili 30 let starosti. Nagrado prejmejo avtorji za najboljši odgovor na razpis oziroma izziv, ki ga razpiše Društvo oblikovalcev Slovenije. Postopek izbire nagrajenca ali nagrajencev je dvostopenjski in vključuje poleg komisije DOS tudi predstavnike strokovne in splošne javnosti.
 • »PRIZNANJE DOS ZA ŽIVLJENJSKO DELO« se podeli posameznim zaslužnim avtorjem za izjemen ustvarjalni opus, publicistično ali pedagoško delo na področju oblikovanja, ki je hkrati pomemben prispevek k razvoju in bogatitvi slovenske oblikovalske kulture.
 • DOS občasno na predlog članov ali javnosti podeli tudi »PRIZNANJE ČASTNI ČLAN DOS« kot častni naziv pravni ali fizični osebi, ki je s svojim delovanjem pripomogla uveljavljanju oblikovanja, k razvoju kritike in razumevanj aktualnih oblikovalskih problematik, razvoju in uveljavitvi oblikovalske stroke ter njenemu dokumentiranju ali pa je s svojimi dejanji bistveno pozitivno vplivala na okoliščine, ki nas obkrožajo.

RAZPIS ZA PRIZNANJA DRUŠTVA OBLIKOVALCEV SLOVENIJE IN POGOJI ZA KANDIDIRANJE

 1. Priznanja Društva oblikovalcev Slovenije se podeli avtorjem za samostojna ali skupinska dela, ki so oddana v predpisanem času in predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki po presoji avtorjev izrazito prispevajo k bogatitvi oblikovalske kulture v slovenskem prostoru.
  DOS s podeljevanjem priznanj za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti avtorjev na področju oblikovanja tako za izvedene realizacije kot za prispevke teorije in kritike oblikovanja ter strokovne publicistike oziroma za bogatitev oblikovalske kulture nasploh.
 2. Kandidature za Priznanja DOS lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe: podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani republike Slovenije. Člani strokovne komisije in člani Strokovnega sveta DOS lahko predlagajo v postopku dela brez zahteve plačila kotizacije.
  Kandidat avtor ali katerikoli kandidat avtorske skupine ne sme biti član ocenjevalne žirije oziroma se takšno delo izloči iz ocenjevanja. Kandidati člani DOS morajo imeti plačano članarino, nečlani društva morajo imeti plačano kotizacijo, ki znaša za posamezno delo 60 € (za študente 20 €). Avtorska skupina je vrednotena kot en avtor.
 3. Kotizacija
  Za priznanje »Oblikovalski presežek« in »Oblikovalski dosežek«
  — Člani DOS: oproščeni plačila kotizacije - pogoj je plačana članarina
  — Nečlani DOS: 60 €
  Za priznanje »Daljnogled«
  — Člani DOS: oproščeni plačila kotizacije - pogoj je plačana članarina
  — Nečlani DOS: 20 €
  Kotizacija se nakaže ob oddaji del najkasneje do datuma zaključka prijav na račun DOS:
  Društvo oblikovalcev Slovenije, Ciril-Metodov trg 19, 1000 Ljubljana,
  TRR: SI56 0201 0001 4173 024 s pripisom kotizacija in navedbo imena prijavitelja. Prijave, ki ne bodo izkazovale članstva ali plačila kotizacije bodo iz nadaljnjega ocenjevanja izločene.
  Za »Priznanje DOS za življenjsko delo« za kandidaturo ni potrebna kotizacija.
 4. Predlogi z obrazložitvami obsegajo: — Osnovne podatke o avtorju,
  — Fotografije v JPG obliki ali PDF dokument, v skupni velikosti do 20 MB,
  — Obrazložitev dela v tekstovni datoteki do 1000 znakov brez presledkov,
  — Izjavo o avtorstvu predlaganega dela,
  — Dokazilo o plačilu kotizacije za vsako prijavljeno delo (redni člani Društva oblikovalcev Slovenije so oproščeni plačila kotizacije),
  — Kandidati za priznanje “Daljnogled” (sodelujoči oblikovalci starosti do 30 let), naj priložijo sken osebnega dokumenta, kjer je razviden rojstni datum.
 5. Roki
  Prijave se sprejema najkasneje do 25. septembra 2022 do polnoči.
  Sklep žirije bo objavljen na spletni strani DOS najkasneje v desetih dneh po zaključku zasedanja žirije. Prejemniki priznanj bodo posebej obveščeni po elektronski pošti.
  Javna podelitev priznanj DOS bo novembra istega leta.
 6. Način prijave
  Dela se v predpisanem obsegu in roku pošljejo na e-mail naslov:
  priznanje@dos-design.si.
  Velikost prijavnega sporočila je omejena na 20 MB.
  Pravilniki o priznanjih DOS so v prilogi.
daljnogled pravilnik 2022
pravilnik priznanj drustva oblikovalcev slovenije 2022

 


Društvo Oblikovalcev Slovenije