Oblikovalci
po abecedi

A

Jasna Andrič, Mina Arko

B

Boris Balant, Ksenija Baraga, Egon Bavčer, Nina Bavčer, Branko Bać‡ović, Mojca Bec, Renata Bedene, Josip Bekavac, Edi Berk, Biba Bertok, Ernest Bevc, Neda Bevk, Petra Bole, Pavla Bonča, Boštjan Botas Kenda, Aleš Bratina, Lucijan Bratuš, Andreja Brulc

C

Nina Carnelutti, Boyan Ceglar, David Cugelj, Jožica Curk

Č

Boris Čeh, Ljubica Čehovin / Suna, Andreja Čeligoj, Petra Černe Oven, Mojca Černič - Pretnar

D

Gašper Demšar, Vilim Demšar, Janko Dermastja, Matjaž Deu, Jurij Dobrila, Božidar Dolenc, Jože Domjan

E

F

Elena Fajt, Tanja Faletič, Ljerka Finžgar, Vasilija Fiser, Tina Fojkar, Srečko Fratnik

G

Nataša Gabrijelčič Zajec, Kostja Gatnik, Domen Gazvoda, Kristina Glavaš Radovanovič, Andrej Gomboc, Tomaž Gorjup, Lojze Gostiša, Danijela Grgič, Dušan Grobovšek, Maja Gspan, Irena Gubanc

H

Nina Hercog, Irena Hlede, Miran Hochstatter, Davorin Horvat, Matjaž Hüttl

I

J

Stane Jagodič, Barbara Jakše, Jerneja Jambrek Varga, Peter Jamšek, Marko Japelj, Jernej Jaroslav Kropej, Martina Jelnikar, Andrej Jenko, Rok Jenko, Stane Jerko, Stane Jeršič

K

Marina Kahne, Lenka Kavčič, Martina Kač Nemanič, Stojan Kerbler, Žare Kerin, Katja Keserič Markovič, Bojan Klančar, Anda Klančič, Katarina Klemen Kovačič, Miha Klinar, Dušan Klun, Robert Klun, Marjan Kocjan, Barbara Kogoj, Oskar Kogoj, Boštjan Komel, Armin Koren, Matevž Korošec, Bojana Kovačič Zemljič, Lado Košir, Gorazd Koščak, Jure Kožuh, Julian Krapež, Branko Kraševac, Mateja Krašovec Pogorelčnik, Rok Kuhar

L

Jasna Lara Rajh, Andrej Logar, Jože Logar, Alojz Lotrič, Mirjam Luketič, Evita Lukež, Tomaž Lunder

M

Maša Maleš, Nina Malovrh, Nevenka Mandič-Orehek, Ivan Marko, Tomaž Marolt, Polona Matek, Ana Matijevič, Cvetka Miloš, Cveta Mirnik, Petja Montanez, Katarina Mrzelj, Majda Mrzelj, Jana Mršnik

N

Maja Najdič, Alja Novak, Radmila Novak Ciuha

O

P

Milan Pajk, Mateja Panter, Zdravko Papič, Marjan Paternoster, Andreja Peklaj, Matt Penko, Andrej Perko, Tina Perko, Tina Pezdirc, Vladimir Pezdirc, Jana Pečečnik Žnidarčič, Tihomir Pinter, Alenka Pislak Balant, Lara Plajh, Tone Pogačnik, Ivana Potočnik, Barbara Prinčič, Janez Pukšič, Breda Pungaršek Žohar

R

Slavica Radovič, Branko Raspet, Ljubica Ratkajec Kočica, Špela Rihar, Polona Rojec Levičar, Igor Rosa

S

Eta Sadar Breznik, Katja Saje, Marko Savić, Dalija Sega, Igor Seljak, Simon Sernec, Marjeta Sever, Gordana Silvaši, Saba Skaberne, Judita Skalar, Peter Skalar, Marjan Smerke, Tanja Smole, Etbin Stefančič, Cveta Stepančič, Rado Stevovič, Tone Stojko, Jendo Stoviček, Aleš Strajnar, Andrej Stražišar, Jernej Stritar, Barbara Stupica, Tatjana Suhadolc

Š

Lena Šajn, Peter Škerlavaj, Jana Špendl, Edvarda Šteblaj, Tjaša Štempihar Krajnik, Vesna Štih, Jane Štravs, Anka Štular, Nataša Šušteršič Plotajs

U

Vasja Urh, Damjan Uršič

V

Petra Veber, Metka Vehovar, Anže Veršnik, Aja Vesna Ginovska, Edo Vidovič, Tea Vidovič, Matjaž Vipotnik, Janez Vlachy, Kamila Volčanšek, Melita Vovk, Klemen Vuica

Z

Miro Zdovc, Katja Zelinka Škerlavaj, Nina Zidanič, Tanja Zorn Grželj, Julija Zornik

Ž

Maja Žitnik, Marjan Žitnik, Joco Žnidaršič


Društvo Oblikovalcev Slovenije