Obrazci

Prijavnica

Izpolnjeno prijavnico in spremno dokumentacijo pošljite na naslov: Društvo oblikovalcev Slovenije, Ciril Metodov trg 19, 1000 Ljubljana.

Prijavnica za sprejem v Društvo oblikovalcev Slovenije - PDF (50KB)


Društvo Oblikovalcev Slovenije