Pravilniki društva

Članstvo v DOS

Član DOS lahko postane vsak državljan Slovenije ali podjetje registrirano na področju Slovenije, ki se aktivno ukvarja oblikovanjem ali se izobražuje na kateremkoli od oblikovalskih področij. Član DOS lahko postane tudi tuj državljan, ki najmanj dve leti aktivno deluje na področju Slovenije.

Članstvo v DOS - PDF (62KB)

Etični kodeks

Upoštevaje merila stroke in osebne poštenosti, člani DOS pri svojem delu spoštujejo poleg vseh aktov DOS tudi naslednja pravila.

Etični kodeks - PDF (68KB)

Pravilnik o natečajih

V skladu s pravilniki mednarodnih strokovnih oblikovalskih združenj ICOGRADA, ICSID in BEDA Društvo oblikovalcev Slovenije DOS objavlja nacionalni pravilnik za izvedbo natečajev s področja oblikovanja.
Namen tega pravilnika je zagotoviti možnost poštene in strokovne presoje del vsem strokovno usposobljenim oblikovalcem, razpisovalcem natečajev pa zagotoviti kvalitetno udeležbo čim večjega števila oblikovalcev.
Skladnost z mednarodnimi pravilniki oblikovalske stroke pomeni razpisovalcu tudi verodostojnost natečaja in izbranih oziroma nagrajenih natečajnih del v mednarodnih okvirih.

Pravilnik o oblikovalskih natečajih - PDF (90KB)

Oblikovalski presežek

Javna priznanja “OBLIKOVALSKI PRESEŽEK” se podeljujejo vsako četrtletje ali najmanj enkrat letno slovenskim avtorjem za vrhunske aktualne oblikovalske realizacije, za pomembno delo s področja teorije in kritike oblikovanja ter za strokovne publicistike oziroma prispevke k bogatitvi oblikovalske kulture na slovenskem nasploh.

Oblikovalski presežek - PDF (88KB)

Prijavnica za “Oblikovalski presežek”


Društvo Oblikovalcev Slovenije