Ponudba delavnic za osnovne šole

Beležka

image

Udeleženci se na delavnici oblikovanja beležke seznanijo s pomenom oblikovanja v vsakdanjem življenju. Pri izdelavi razmišljajo o uporabniku, ki mu je knjižica namenjena. Izdelajo skice, definirajo format papirja in ob vrednotenju oblikujejo naslovnico ter notranjost celotne beležke.

Traja 5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 9-14.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Embalaža in plakat

image

Na tej delavnici učenec samostojno izdela embalažo, ki je estetska, funkcionalna in zabavna. Preko izdelave embalaže in predstavitvenega plakata osvoji oblikovalski proces ter se seznani z delom oblikovalca. Med samovrednotenjem se v skupini seznani tudi s kritičnim razmišljanjem, na katerem temelji vsaka izboljšava izdelka.

Traja 2-5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 7-14.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Družabne igre

image

Z delavnico želimo mladim predstaviti oblikovalski proces, ki poteka od ideje do izvedbe izdelka in vključuje delo v timu. Udeleženci oblikujejo družabno igro glede na predpostavljena izhodišča, določeno količino materiala in inovativne ideje.

Traja 2-5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 7-14.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Oblikovanje po zgodbi

image

Udeleženci se prelevijo v oblikovalce in junaku iz kratke zgodbe pomagajo rešiti izziv. Srečajo se s procesom reševanja problema (design problem solving), ki je značilen za oblikovalski poklic: od pogovora o problemu, izrisa načrta in izbire materiala, do izdelave inovativnega predloga, ki ga ob predstavijo sodelujočim.

Traja 2-5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 5-8.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Označevalni sistem

image

Na delavnici mladi preko oblikovanja označevalnega sistema spoznajo problem vizualne komunikacije v prostoru. Opazujejo in tvorijo vizualne elemente, ki obiskovalcu olajšajo uporabo in orientacijo v javnem prostoru (npr. označevalne table v parku) ter utemeljijo in preizkusijo svoje rešitve.

Traja 2-5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 12+.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Tipografija

image

Na delavnici tipografije se udeležencem odpre široko strokovno področje. Seznanijo se tako s kaligrafijo, kakor tudi s sodobnim oblikovanjem črkovnih vrst in posledično z vlogo vizualne identitete v sodobnem času. Vsak udeleženec osvoji principe dela tipografa ter v končni fazi izdela lastno črkovno vrsto.

Traja 2-5 ur.
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice.
Starostna skupina: 12+.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Oblikovanje izdelkov

Učenci se seznanijo z materialno kulturo izdelkov in pojmi, kot so funkcionalnost, oblikotvornost, inovacija, varna uporaba, upravljanje z izdelkom, kontekst, ekološko načrtovanje. Ni pomemben le odnos do ljudi in narave ampak tudi odnos do stvari. S tem želimo udeležencem približati področje, ki bi mu lahko rekli tudi vzgoja in izobraževanje za življenje. Na konkretnih primerih se učencem predstavi pomembnost rokovanja z izdelkom - oprijem, ki ga kreativno otroci izrazijo z oblikovanjem kljuke ali ročaja.

Traja 90 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Oblikovalsko razmišljanje – DesignThinking

DesignThinking –uveljavljen izraz za razmeroma uveljavljen način razmišljanja in reševanja problemov. Oblikovalci razmišljamo drugače; drugačen način razmišljanja nas z aktiviranjem posameznikove ustvarjalne energije pripelje do drugačnih, inovativnih rešitev. In to družba danes od posameznika pričakuje. Gre za odklon od linearnega načina razmišljanja, delovanja in učenja, ki je bil dolga desetletja prepoznan kot edina prava pot k uspehu. S področja oblikovalskih strok, preko uveljavljanja v poslovnih okoljih, se DesignThinking seli tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Tovrstni pristop učenca pritegne, motivira in aktivira tako, da v okviru učne ure, ne glede na vsebino predmeta, teži k uspešnemu rezultatu, oz. rešitvi obravnavane teme ali problema. Sam ali v sodelovanju z drugimi sošolci v skupini. DesignThinking izhaja iz človeka in njegovih potreb, opazuje in analizira vsakdanji svet, ki nas obdaja, omogoča eksperiment po principu ''učenje skozi izkustvo'', kar pomeni da dovoljuje napake, s tem pa učenju za znanje dodaja učenje za življenje. Učenec rešuje praktične probleme od izdelave majhnih uporabnih predmetov (primer denarnice) ali pa se dotaknemo določenega prostorav šoli, ki ga skupaj uredimo glede na želje in potrebe uporabnikov.

Traja 180 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Oblikovalski navdih

Delavnica Oblikovalski navdih je zasnovana kot na videz ležeren sprehod po urbanem okolju. Poteka po središču Ljubljane, kjer se udeleženci sprehajajo od točke do točke, se med seboj pogovarjajo, veliko opazujejo, komentirajo in pojasnjujejo, predvsem pa spoznavajo oblikovanje skozi opazovanje okolja. Oblikovalski navdih lahko dopolnjuje vaš kulturni ali tehniški dan v Ljubljani.

Traja 90 minut ali po dogovoru.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Oblikuj znak malo drugače

Delavnica udeležence seznanja z osnovami vizulnih komunikacij, z znakom. Je kreativna, družabna in zabavna zgodba, ki slehernega učenca potegne v svoj kreativni svet. Vsak učenec izdeluje enega ali več znakov, ki jih poljubno sestavlja in tvori vedno nove oblike.

Traja 90 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica


Društvo Oblikovalcev Slovenije