Ponudba delavnic za srednje šole

Zdrava šolska malica

Na delavnici se udeleženci seznanijo s pomembnimi fazami oblikovalskega procesa. Raziskujejo težave, povezane s šolsko malico, ter si zastavijo problem, ki jih znotraj področja najbolj zanima. Na podlagi raziskave definirajo ključna izhodišča, ta pa so jim v pomoč pri oblikovanju rešitve.

Traja 5 ur.
Starostna skupina: 14+
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Kuhinjski pripomočki

Delavnica je zasnovana z namenom, da se dijaki seznanijo s fazami oblikovalskega procesa in uporabniško izkušnjo. Oblikujejo pripomoček, uporabnikom olajša vsakodnevna kuhinjska opravila. Predstavimo jim obstoječe izdelke, preko pogovora pa odkrijemo njihove prednosti, slabosti in izzive. Dijaki skozi celoten proces upoštevajo značilnosti izbrane ciljne skupine.

Traja 3 ure.
Starostna skupina: 14+
Delavnico izvaja skupina Oblikovalnice

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Oblikovanje izdelkov

Dijaki se seznanijo z materialno kulturo izdelkov in pojmi, kot so funkcionalnost, oblikotvornost, inovacija, varna uporaba, upravljanje z izdelkom, kontekst, ekološko načrtovanje. Ni pomemben le odnos do ljudi in narave ampak tudi odnos do stvari. S tem želimo udeležencem približati področje, ki bi mu lahko rekli tudi vzgoja in izobraževanje za življenje. Na konkretnih primerih se dijakom predstavi pomembnost rokovanja z izdelkom - oprijem, ki ga kreativno izrazijo z oblikovanjem kljuke ali ročaja.

Traja 90 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Oblikovalsko razmišljanje – DesignThinking

DesignThinking –uveljavljen izraz za razmeroma uveljavljen način razmišljanja in reševanja problemov. Oblikovalci razmišljamo drugače; drugačen način razmišljanja nas z aktiviranjem posameznikove ustvarjalne energije pripelje do drugačnih, inovativnih rešitev. In to družba danes od posameznika pričakuje. Gre za odklon od linearnega načina razmišljanja, delovanja in učenja, ki je bil dolga desetletja prepoznan kot edina prava pot k uspehu. S področja oblikovalskih strok, preko uveljavljanja v poslovnih okoljih, se DesignThinking seli tudi na področje vzgoje in izobraževanja. Tovrstni pristop dijaka pritegne, motivira in aktivira tako, da v okviru učne ure, ne glede na vsebino predmeta, teži k uspešnemu rezultatu, oz. rešitvi obravnavane teme ali problema. Sam ali v sodelovanju z drugimi sošolci v skupini. DesignThinking izhaja iz človeka in njegovih potreb, opazuje in analizira vsakdanji svet, ki nas obdaja, omogoča eksperiment po principu ‘‘učenje skozi izkustvo’‘, kar pomeni da dovoljuje napake, s tem pa učenju za znanje dodaja učenje za življenje. Dijak rešuje praktične probleme od izdelave majhnih uporabnih predmetov (primer denarnice) ali pa se dotaknemo določenega prostorav šoli, ki ga skupaj uredimo glede na želje in potrebe uporabnikov.

Traja 180 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Oblikovalski navdih

Delavnica Oblikovalski navdih je zasnovana kot na videz ležeren sprehod po urbanem okolju. Poteka po središču Ljubljane, kjer se udeleženci sprehajajo od točke do točke, se med seboj pogovarjajo, veliko opazujejo, komentirajo in pojasnjujejo, predvsem pa spoznavajo oblikovanje skozi opazovanje okolja. Oblikovalski navdih lahko dopolnjuje vaš kulturni ali tehniški dan v Ljubljani.

Traja 90 minut ali po dogovoru.
Gostujemo na šoli.
Delavnica je plačljiva.

Naročilnica

Dodatne informacije o delavnici dobite tukaj

Društvo oblikovalcev Slovenije ima ponudbo posebnih delavnic objavljeno tudi v Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2013/14, ki ga najdete na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo


Društvo Oblikovalcev Slovenije