tapeta (arhiv)

2021

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov
[09. 04. 21]

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov. … »


2020

MMXX Bienalna razstava Drušva oblikovalcev Slovenije
[18. 02. 20]

Od 18. Februarja 2020 v Cankarjevem domu – velika sprejemna dvoranaTokratna razstava se sooča z razmerji med virtualnim in realnim, med zasebnim, javnim in idividualnim. Razstava je posledica razmerij in soočenj z okoliščinami v katerih oblikovanje, kot ključno polje razvoja in kulture še vedno in znova obstaja.

»


2019

Prenova celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani
[02. 08. 19]

Zadnje dni smo priča eksploziji člankov in komentarjev o domnevni prenovi celostne
grafične podobe Univerze v Ljubljani (UL), k čemur svoj pogled podajamo tudi
predstavniki Društva oblikovalcev Slovenije … »


NAGRADA - POHIŠTVO LETA 2019
[01. 08. 19]

Podjetje Pirnar razume besedo "design" v njenem najglobjem resničnem pomenu. Ta ne označuje le nekaj lepega in za oko privlačnega. Design je razvoj v najsiršem pomenu besede, design je prihodnost, ki nastaja danes. … »


2018

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018
[01. 08. 18]

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018

Društvo oblikovalcev Slovenije tokrat že enajstič podeljuje priznanja »Oblikovalski presežki«, priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. To priznanje se je v zadnjih letih razvilo kar v najvišje priznanje oblikovalske stroke v Sloveniji.
Presežki 2018»


O…oblikovanje! Med vizijo in realnostjo
[21. 02. 18]

Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije
Cankarjev dom, 15. 2.—15. 3. 2018
»


2017

NAGRADA – POHIŠTVO LETA 2018
[28. 11. 17]

Nagrada, ki jo DOS podeluje v okviru sejma AMBIENT v Ljubljani … »


govor prof. Machtiga ob podelitvi priznanja za življenjsko delo
[23. 11. 17]

Počastitev priznanja za življenjsko delo v tako izjemni družbi ustvarjalcev, ki so prejeli priznanja 2017 za svoje oblikovalske presežke najširšega razpona, je zame prav poseben privilegij. To je izjemna ‘pravica’ biti v družbi mladih kolegov, ki imajo pred seboj še dolgo poklicno pot kultiviranja v družbeno dobro. Pa saj to udejanjajo z vsako potezo, ki jo zrcalijo njihova priznanja. Seveda, vsi delujemo v okvirih nikoli prekinjenih dogovorov o našem poslanstvu, zato bom tudi sam po svojih močeh pritrdilno odgovoril dragemu Mihi Turšiču, ki mi iz Nizozemske piše: ‘upam, da te ‘življenjske’ nagrade še ne pomenijo konec vašega dela in da boste še kaj naredili za naš čas’.
»


PODOBE ČASA
[06. 05. 17]

V Ministrstvu za zunanje zadeve se z novo postavitvijo nadaljuje prikaz razstave Društva oblikovalcev Slovenije. … »


Beneški bienale in Barbara Prinčič
[04. 05. 17]

Slovenska oblikovalka Barbara Prinčič razstavlja na spremljevalni razstavi beneškega bienala Venice Design … »


2016

DOS NAGRADA pohištvo leta 2017
[17. 11. 16]

Julijan Krapež
mizarstvo Potočnik - za mini bar - element sistema 2016 … »


2015

Zlata A’Design Award za Barbaro Prinčič
[01. 06. 15]

Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka in predavateljica na Oddelku za industrijsko oblikovanje UL
ALUO, je tudi letos med nagrajenci prestižnega mednarodnega oblikovalskega tekmovanja A’Design
Award and Competition. Tokrat je prejela zlato nagrado v kategoriji svetil in svetlobnih sistemov, za
izdelek LED svetilka 5x5. … »


2014

POHIŠTVO LETA 2015
[06. 11. 14]

Nagrada društva oblikovalcev Slovenije


Nagrada Društva oblikovalcev Slovenije vsako leto nagrajuje plodove slovenskega napredka na področju pohištva. Letos nagrajuje oblikovalca Julijana Krapeža in proizvajalca Mizarstvo Potočnik za izdelek »Smreka in terrazzo«.

»


Kulturni Bazar 2014
[24. 04. 14]

Konec marca se je v Cankarjevem domu odvijal Kulturni bazar 2014, enodnevni dogodek, kjer se predstavi večina slovenskih kulturno-umetniških organizacij. Pestra ponudba je namejena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kjer se lahko osebno pogovorijo z razstavljalci ali pa ponudbo skozi leto spremljajo v Katalogu kulturno-umetnostne vzgoje


http://www.kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-201112»


Razstava REFORMA, Cankarjev dom 2014
[07. 02. 14]

V prvem tednu novega leta je kulturno dogajanje popestrila razstava Društva oblikovalcev Slovenije v Cankarjevem domu. Selekcionirana razstava članov DOS je bienalna razstava, ki že vrsto let prikazuje dosežke slovenske oblikovalske stroke. Pretekle razstave so se navezovale na različne vsebine. Tokrat je bila tema razstave ReForma.

»


 1 2 3 >  Last »

Neustrezno pripravljen razpis ali zakaj je nekatere razpise bolje ignorirati

[02. 04. 08]

Samo šestnajst dni po okrogli mizi v Cankarjevem domu, na kateri je oblikovalska stroka opozorila na neustrezno in nestrokovno pripravljene razpise za pridobitev oblikovalskih rešitev, je:

Slovensko ljudsko gledališče Celje (SLG Celje) objavilo razpis za "izbor nove celostne grafične podobe, kar vsebuje tudi vizualno podobo repertoarja sezone (ter predvideva prilagoditev za naslednje sezone) in festivala Dnevi komedije, s katero se bo vzpostavila prenovljena in poenotena vizualna podoba SLG Celje." Razpis že v uvodni dikciji ni jasen v svojem namenu: izbor nove celostne podobe namreč ni zasnova, kar je ponavadi predmet primerljivih natečajev. Izbor je ponavadi aktivnost strokovne komisije, ki je v omenjem razpisu neznana. Razpis je v postavljanju rokov, izvedenih del in finančnega okvira neresen, skregan s tržnimi cenami del na področju vidnih komunikacij in podcenjujoč do priporočil oblikovalske stroke.

Kaj vse je potrebno narediti v 30 dneh

Razpisovalec želi videti SLG Celje kot celoto, pri čemer ga ne zanima preveč celostnost in celovitost kreativne rešitve, ki bi pomenila konsistento izvedbo nadaljnih vizualnih elementov celostne grafične podobe v enovit sistem, temveč v vsej svoji preproščini našteje kup konkretnih nalog s katerimi naj bi odpravil vse prihodnje nadležnosti ob ukvarjanju z upravljanjem celostne grafične podobe. Ločevanje med zasnovo (t.i. kreativnim delom) in izvedbo je razpisovalcu očitno nezanano. Za vrednotenje kvalitete prispelih del želi prejeti v celoti izvedeno celostno grafično podobo z vsemi promocijskimi materiali. Manjka samo še zahteva naj sodelujoči na razpisu oddajo PDF datoteke pripravljene za takojšnji tisk. Časovni okvir trideset dni pomeni nerazumevanje obsega priprave zahtevanih vidnih sporočil. Eden od sklepov nedavne okrogle mize je bil rok vsaj 90 dni za oddajo idejnih rešitev.

Razpisovalec želi v mesecu dni prejeti:

 1. logotip SLG Celje
 2. logotip Oderpododrom
 3. logotip festivala Dnevi komedije
 4. sistemska rešitev součinkovanja različnih logotipov v celostni grafični podobi, indosiranje
 5. sistemska rešitev logotipov z dodanim sloganom, spletno stranjo, tekstom ...
 6. prikaz sistemske rešitve nastopa logotipa SLG Celje na komunikacijskih materialih drugih ustanov
 7. izbor tipične barve
 8. izbor tipičnega črkopisa
 9. tiskani obrazci: dopisni papir A4, pismske ovojnice DL, štampiljka, vizitke, zahvala in voščilo, vstopnice predstav
 10. spletna stran: prva stran in podstran (tipični strani)
 11. promocijski material - transparent
 12. oglasi SLG Celje
 13. označevanje table
 14. repertoarna knjižica sezone
 15. gledališki list predstave
 16. elektronski in tiskani mesečnik
 17. abonmajska karta
 18. letaki predstave
 19. zunanja zastava prireditve
 20. zgoščenke
 21. oglasi za podobo sezone 2008/09
 22. programska knjižica Dnevi komedij
 23. vabila in zahvale
 24. glasovalna zgibanka
 25. abonmajska karta
 26. oglasni pano
 27. zastava s sponzorskimi logotipi
 28. program festivala

Za samo 3000 EUR bruto

SLG Celje bo na pobudo komisije izbralo in nagradilo najboljši osnutek z nagrado 3000 EUR bruto in sklenilo pogodbo o izključnem odkupu pravic za celostno grafično podobo. Nagrada in dejanska vrednost odkupa avtorskih pravic sta v postopkih natečajev povsem različni stvari; nagrada nagrajuje prvo mesto po izboru komisije, odkup pa pomeni prenos lastništva celostne grafične podobe na naročnika. Razpisovalec natečaja pa v razpisnih pogojih izenači nagrado in odkup ter preprosto določi dokončno ceno odkupa v ceni nagrade. Ali drugače- SLG Celje pridobi za nič več kot 3000 EUR bruto vseh 28 oblikovalskih nalog navedenih v razpisu

Znesek 3000 EUR bruto je neresen. Zlasti pri po pregledu obsežnega seznama zahtevanih nalog. V primeru najboljšega možnega statusa davčnih olajšav samostojnega oblikovalca (25+15% olajšav) , to pomeni 2550 EUR neto, pri čemer je treba poudariti, da je omenjeni status dosegljiv samo določenemu številu samostojnih oblikovalcev in pogojen z vrsto posebnih pogojev. Samostojni oblikovalec, ki je registriran kot samostojni podjetnik pa tako dobi nekaj več kot 2000 EUR neto, 1500, če najema manjši prostor za svojo dejavnost ter manj kot 1000, če dela s sodobno strojno in programsko opremo.

Pri tem je potrebno vedeti, da večina oblikovalcev za svoje 30-dnevno delo ne bo prejela nič.

Razpisovalec se ne ukvarja z materialnimi stroški priprave natečajnih rešitev.

Simbolični znesek

Društvo oblikovalcev Slovenije je stanovsko združenje, ki razpolaga s predpisi o honoriranju oblikovanja vizualnih komunikacij. Cenik je obvezen za člane DOS. Predpis opredeljuje naloge, označene s strokovno terminologijo in potrebne postopke, ki so nujni v procesu snovanja vidnih sporočil. Po trenutno veljavnem predpisu honoriranja oblikovanja bi tako obsežen projekt kot je naveden v razpisnih pogojih SLG Celje dosegal vrednost vsaj 10-kratnika ponujene neto vrednosti odkupa celostne grafične podobe, če ne upoštevamo vseh materialnih stroškov in izvedbenih del. Pri iIzračunu, je opravljenem po najnižji postavki v predpisu honoriranja.

Nejasnosti in nedoslednosti v razpisu

Razpisovalec je v navajanju oblikovalskih del nejasen in nedosleden; tako je denimo omenja označevalne table, pri čemer ne definira obseg projekta. Ali gre pri zahtevi po oblikovanju označevalnih tabel za projekt usmerjevalnega označevanja, ki obsega obsežno zasnovo in izdelavo usmerjevalnih in označevalnih tabel ali gre samo za eno vrsto tabel. Prav tako je so sporne določitve promocijskih tiskovin kot je "repertoarna knjižica sezone" pri kateri je nejasnen obseg tipičnih strani, stopnja indosiranja krovne podobe gledališča, barvni sistem ...itd. V razpisnih pogojih je polno strokovno nejasnih besednih zvez ter izrazov, ki pomenijo dodatno zavajanje pri pripravi oblikovnih rešitev. Pričakovati bi bilo, da želi razpisovalec vpogled v simulacijo posameznih aplikacij in tako pridobiti celovit pogled na izvedbo tiskovin ter ostalih komunikacijskih sredstev, nato pa z izvajalci skleniti dogovor o ločeni projektni izvedbi posameznih sklopov aplikacij (npr. promocijske tiskovine, sezona 2008/09). Odsotnost natančne definicije nalog nudi možnosti napačnih razlag pričakovanj in želja razpisovalca.

Za izbor ustreznih in kvalitetnih rešitev natečaja je potrebna strokovna komisija, sestavljena v večini iz vrhunskih predstavnikov oblikovalske stroke. V razpisu natečaja za celostno grafično podobo SLG Celje člani komisije niso znani. Poudariti je treba tudi dejstvo, da vnaprej znana sestava strokovne komisije, zlasti če gre za ugledne in vrhunske strokovnjake, rezultira ne samo dober izbor oblikovalskih rešitev, temveč tudi participacijo odličnih oblikovalskih profesionalcev na natečaju.

Zakaj takšni razpisi niso primerni za profesionalne oblikovalce

Predvidevamo, da so motivi razpisovalca pridobiti dobro in strokovno pripravljeno celostno grafično podobo gledališča. Najbrž je namen privabiti čim več stokovnjakov s področja oblikovanja k sodelovanju. Želja večine oblikovalcev je doseči odličnost pri pripravi vidnega sporočila, ki pomeni vizualizacijo realnih naročnikovih potreb pri vizualnem komuniciranju identitete ustanove. Za strokovno in dosledno pripravo vidnega sporočila so nujna jasna in nedvoumna navodila naročnika, zato bi bila potrebna vključitev oblikovalske stroke že v fazo priprave natečaja. Pri določanju časovnih ter finančnih okvirov projekta je nujno upoštevati pravilnike ICOGRADA in DOS. Vse se pa ponavadi prične in konča pri denarju; pričakovati od oblikovalcev, ki opravljajo svoj poklic profesionalno, da simbolični znesek 3000 EUR pokrije ves vloženi trud in čas za strokovno pripravljen projekt željenega obsega, je smešno. Dosledno in učinkovito pripravljena celostna grafična podoba podjetja (zavoda) funkcionira več let ali celo desetletje, zato je ponujeni znesek odkupa avtorskih pravic povsem nerealen. Zanimivo bi bilo vedeti ali bi razpisovalci podoben znesek ponudili tudi gradbenemu podjetju, ki bi jim denimo prenovil prostore. Najbrž ne.


Avtor: Jernej Stritar


Društvo Oblikovalcev Slovenije