tapeta (arhiv)

2021

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov
[09. 04. 21]

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov. … »


2020

MMXX Bienalna razstava Drušva oblikovalcev Slovenije
[18. 02. 20]

Od 18. Februarja 2020 v Cankarjevem domu – velika sprejemna dvoranaTokratna razstava se sooča z razmerji med virtualnim in realnim, med zasebnim, javnim in idividualnim. Razstava je posledica razmerij in soočenj z okoliščinami v katerih oblikovanje, kot ključno polje razvoja in kulture še vedno in znova obstaja.

»


2019

Prenova celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani
[02. 08. 19]

Zadnje dni smo priča eksploziji člankov in komentarjev o domnevni prenovi celostne
grafične podobe Univerze v Ljubljani (UL), k čemur svoj pogled podajamo tudi
predstavniki Društva oblikovalcev Slovenije … »


NAGRADA - POHIŠTVO LETA 2019
[01. 08. 19]

Podjetje Pirnar razume besedo "design" v njenem najglobjem resničnem pomenu. Ta ne označuje le nekaj lepega in za oko privlačnega. Design je razvoj v najsiršem pomenu besede, design je prihodnost, ki nastaja danes. … »


2018

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018
[01. 08. 18]

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018

Društvo oblikovalcev Slovenije tokrat že enajstič podeljuje priznanja »Oblikovalski presežki«, priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. To priznanje se je v zadnjih letih razvilo kar v najvišje priznanje oblikovalske stroke v Sloveniji.
Presežki 2018»


O…oblikovanje! Med vizijo in realnostjo
[21. 02. 18]

Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije
Cankarjev dom, 15. 2.—15. 3. 2018
»


2017

NAGRADA – POHIŠTVO LETA 2018
[28. 11. 17]

Nagrada, ki jo DOS podeluje v okviru sejma AMBIENT v Ljubljani … »


govor prof. Machtiga ob podelitvi priznanja za življenjsko delo
[23. 11. 17]

Počastitev priznanja za življenjsko delo v tako izjemni družbi ustvarjalcev, ki so prejeli priznanja 2017 za svoje oblikovalske presežke najširšega razpona, je zame prav poseben privilegij. To je izjemna ‘pravica’ biti v družbi mladih kolegov, ki imajo pred seboj še dolgo poklicno pot kultiviranja v družbeno dobro. Pa saj to udejanjajo z vsako potezo, ki jo zrcalijo njihova priznanja. Seveda, vsi delujemo v okvirih nikoli prekinjenih dogovorov o našem poslanstvu, zato bom tudi sam po svojih močeh pritrdilno odgovoril dragemu Mihi Turšiču, ki mi iz Nizozemske piše: ‘upam, da te ‘življenjske’ nagrade še ne pomenijo konec vašega dela in da boste še kaj naredili za naš čas’.
»


PODOBE ČASA
[06. 05. 17]

V Ministrstvu za zunanje zadeve se z novo postavitvijo nadaljuje prikaz razstave Društva oblikovalcev Slovenije. … »


Beneški bienale in Barbara Prinčič
[04. 05. 17]

Slovenska oblikovalka Barbara Prinčič razstavlja na spremljevalni razstavi beneškega bienala Venice Design … »


2016

DOS NAGRADA pohištvo leta 2017
[17. 11. 16]

Julijan Krapež
mizarstvo Potočnik - za mini bar - element sistema 2016 … »


2015

Zlata A’Design Award za Barbaro Prinčič
[01. 06. 15]

Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka in predavateljica na Oddelku za industrijsko oblikovanje UL
ALUO, je tudi letos med nagrajenci prestižnega mednarodnega oblikovalskega tekmovanja A’Design
Award and Competition. Tokrat je prejela zlato nagrado v kategoriji svetil in svetlobnih sistemov, za
izdelek LED svetilka 5x5. … »


2014

POHIŠTVO LETA 2015
[06. 11. 14]

Nagrada društva oblikovalcev Slovenije


Nagrada Društva oblikovalcev Slovenije vsako leto nagrajuje plodove slovenskega napredka na področju pohištva. Letos nagrajuje oblikovalca Julijana Krapeža in proizvajalca Mizarstvo Potočnik za izdelek »Smreka in terrazzo«.

»


Kulturni Bazar 2014
[24. 04. 14]

Konec marca se je v Cankarjevem domu odvijal Kulturni bazar 2014, enodnevni dogodek, kjer se predstavi večina slovenskih kulturno-umetniških organizacij. Pestra ponudba je namejena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kjer se lahko osebno pogovorijo z razstavljalci ali pa ponudbo skozi leto spremljajo v Katalogu kulturno-umetnostne vzgoje


http://www.kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-201112»


Razstava REFORMA, Cankarjev dom 2014
[07. 02. 14]

V prvem tednu novega leta je kulturno dogajanje popestrila razstava Društva oblikovalcev Slovenije v Cankarjevem domu. Selekcionirana razstava članov DOS je bienalna razstava, ki že vrsto let prikazuje dosežke slovenske oblikovalske stroke. Pretekle razstave so se navezovale na različne vsebine. Tokrat je bila tema razstave ReForma.

»


 1 2 3 >  Last »

Pismo ministru

[18. 12. 07]

Spoštovani gospod minister Gregor Virant!

Odzivam se na vaše izjave, ki ste jih podali medijem kot odziv na stališče stroke pri vzpostavitvi nove grafične podobe državnih organov RS.

Citiram vas po spominu: "Manj mi je pomembno, koliko so všeč znanstvenikom s področja oblikovanja. Pomembno mi je, da je podoba rešitve všeč zaposlenim uporabnikom naših storitev."

Izobraževanje je eden od vidikov, ki lahko izrazito prispeva k ozaveščanju razumevanja pomena vizualne kulture v moderni družbi in k vzpostavljanju odgovornega dialoga med naročniki, oblikovalci in prejemniki vizualnih sporočil. Ne gre za znanost, gre za odgovornost do državljana, volivca in davkoplačevalca. Prav tistega, ki ga v svojih javnih nastopih tako branite, z dejanji pa ne priznavate in podcenjujete. Tovrstna ignoriranja strokovne javnosti so vse pogostejša praksa v delovanju državnih institucij.

Na tem mestu bi rad poudaril dejstvo, ki je v tem okviru zelo pomembno - da je treba umetniško ustvarjanje ločevati od ustvarjanja vizualnih komunikacijskih sporočil. Če za prvo velja, da avtorji uživajo skoraj popolno ustvarjalno svobodo, pa snovalci vizualnih sporočil niso brez širše odgovornosti. Prav ta širša odgovornost pa predstavlja področje razprave o odgovornosti grafičnega oblikovalca kot posameznika in kot avtorja ter zastopnika stroke.

S svojo odločitvijo, da poenotite podobo komunikacijske dokumentacije državnih organov, ste verjetno želeli vplivati na javno mnenje državljanov republike Slovenije. Vaš najlepši namen je žal prav zaradi nepoznavanja pomena vizualnega nagovora in sestave neustrezne komisije ter pripravljavcev razpisa končal kot neuspeh. Zgodilo se je, da je komisija zaradi nepoznavanja moči in pomena vizualnega nagovora kot dobro prepoznala žal vse tisto, kar je slabo. Od vas osebno ne pričakujem tovrstnega znanja, pričakujem pa spoštovanje znanja drugih in njihovega upoštevanja predvsem sedaj, ko ste na zmote opozorjeni. Vsi predlogi stroke so dobronamerni.

Poleg pravnoformalnih kriterijev se pri presoji oblikovalskih rešitev vrednotijo tudi lastnosti, ki ustrezajo kreativnim izhodiščem in avtorskim pravicam. Naj navedem samo nekatere: sodobnost likovnega izraza, jasnost in enopomenskost sporočila, aplikativnost, primernost uporabe znotraj različnih medijev, kontekst uporabe, upoštevanje zahtevanih kriterijev, upoštevanje vsebinskih in tehničnih parametrov ... Pri oblikovalsko kreativnem delu se prav zaradi nezaželenih interpretacij ocenjujejo: izvirnost, razumljivost, skladnost s sodobnimi (oblikovalskimi) trendi, skladnost s celostno grafično podobo, če ta obstaja, in skladnost videza v vseh zahtevanih aplikacijah ter morebitne dodatne nezahtevane rešitve. Izviren je predlog, ki ne spominja na podobne, že videne grafične rešitve.

Zato ne razumem kriterijev: sveže, enostavno in simpatično, po katerih ste izbrali predstavljeno kot najustreznejši nagovor uporabniku. Vsi trije sinonimi so resnično sveži kot kriteriji, podcenjujoče enostavni in kot ljuba preprostost simpatični.

S stališča strokovne presoje ne drži, da " CGP organov državne uprave s svojo aktualno in sodobno likovno zasnovo, kompozicijsko in barvno usklajenostjo zagotavlja vizualno prepoznavnost posameznih organov državne uprave, hkrati pa s svojo vsebinsko sporočilnostjo (razpoznavni simboli) zagotavlja prepoznavnost področja dela organa državne uprave". Drži samo to, da ste si zaželeli, da bi bilo tako.

Zgodilo se je, da je izbrana rešitev odraz nejasnih izhodišč in poenostavljenega razmišljanja, kaj naj "podoba" državnih institucij sporoča. Ne želim, da Vi ob poslovnem srečanju ponudite vizitko s kalčkom, rožico ali žarnico. Ne želim zato, ker boste s tem osmešili sebe in mene, ki na to nimam vpliva, moram pa vse to plačati . Prav tako tudi mislim, da ni zamujena nobena priložnost, da se te stvari uredijo. Vsak dan je nova priložnost. In v državi Sloveniji veliko ljudi z znanjem čaka na svojo priložnost. Morda je zamujena samo vaša priložnost, da to uredite.

Če simboli vzbujajo posmeh, le-ta ni namenjen zgolj simbolom kot takim, temveč instituciji v celoti, ki jih je sprejela. In to meni kot državljanu ni sprejemljivo. In zato želim, da bi to uvideli tudi vi. Zato, ker so vaše delo in institucije, ki jih zastopate, preveč resni, da bi bilo prepuščeni naivnemu, oblikovalskemu koketiranju.

V jeziku oblikovalske stroke pa citiram oblikovalko mag. Majo Gspan: "Vizualna identifikacija z dosledno izpeljavo likovnih struktur prvin sistemsko zasnovane grafične podobe odločilno vpliva na enotno dojemanje in s tem krepitev identitetne stabilnosti. CGP predstavlja teoretsko utemeljeno metodo na področju vizualnih komunikacij, s katerimi država komunicira z javnostmi in jih ustrezno informira o ciljih, standardih in vrednotah skozi enotno prepoznavno likovno percepcijo." Zato ugotavljam, da je grafična podoba državnih organov pomemben državotvoren akt.

In ker vem (in upam, da vedno bolj tudi vi), da podoba ni narejena zato, da bi bilo lepše uradnikom, ko bi se pri svojem delu srečevali s papirji, okrašenimi z infantilno ilustracijo, temveč državljanom, je pri njenem snovanju to treba tudi upoštevati. Sodeč po vaši izjavi na televiziji vse kaže, da je bila komisiji pomembna všečnost rešitve zaposlenim na ministrstvih. Nevšečnost nam državljanom pa vam v demokratskem dialogu sporočamo prav te dni. In naše mnenje šteje. In na vas je, da ga upoštevate, ker smo v tem primeru mi, državljani, davkoplačevalci naročnik in vi izvajalec.

Morda je sedaj trenutek za vzpostavitev nadzora tistih služb, kjer, kot pravite, prihaja do množice nekontroliranih razpisov in pogodb. In kjer se "pasejo" mnogi (po izboru uradnikov kot pri tem razpisu) na davkoplačevalskem denarju.

Vaš podcenjevalni ton razumem kot vašo nemoč. Ne bom komentiral vaših obsojajočih besed o paši in "znanstvenikih", prav tako ne sodb o generacijah, ki so končale slovenske izobraževalne institucije. Samo na oddelku za oblikovanje slovenske Akademije za likovno umetnost jih je diplomiralo več sto. Čeprav je nabor vabljenih agencij prvovrstno politično vprašanje in odgovor poznate sami, se v tem trenutku v to ne poglabljam. Ni naključij. In prav tako so preveč enostavne vaše utemeljitve, da se oblikovalci oglašamo zato, ker nismo bili poleg. Oblikovalci, ki se oglašamo, smo zgolj stroka, ki deluje etično v skupno dobro. In tako smo slaba vest vašim političnim odločitvam, saj jim postavljamo ogledalo.


Avtor: mag. Sašo Urukalo


Društvo Oblikovalcev Slovenije