tapeta (arhiv)

2021

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov
[09. 04. 21]

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov. … »


2020

MMXX Bienalna razstava Drušva oblikovalcev Slovenije
[18. 02. 20]

Od 18. Februarja 2020 v Cankarjevem domu – velika sprejemna dvoranaTokratna razstava se sooča z razmerji med virtualnim in realnim, med zasebnim, javnim in idividualnim. Razstava je posledica razmerij in soočenj z okoliščinami v katerih oblikovanje, kot ključno polje razvoja in kulture še vedno in znova obstaja.

»


2019

Prenova celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani
[02. 08. 19]

Zadnje dni smo priča eksploziji člankov in komentarjev o domnevni prenovi celostne
grafične podobe Univerze v Ljubljani (UL), k čemur svoj pogled podajamo tudi
predstavniki Društva oblikovalcev Slovenije … »


NAGRADA - POHIŠTVO LETA 2019
[01. 08. 19]

Podjetje Pirnar razume besedo "design" v njenem najglobjem resničnem pomenu. Ta ne označuje le nekaj lepega in za oko privlačnega. Design je razvoj v najsiršem pomenu besede, design je prihodnost, ki nastaja danes. … »


2018

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018
[01. 08. 18]

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018

Društvo oblikovalcev Slovenije tokrat že enajstič podeljuje priznanja »Oblikovalski presežki«, priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. To priznanje se je v zadnjih letih razvilo kar v najvišje priznanje oblikovalske stroke v Sloveniji.
Presežki 2018»


O…oblikovanje! Med vizijo in realnostjo
[21. 02. 18]

Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije
Cankarjev dom, 15. 2.—15. 3. 2018
»


2017

NAGRADA – POHIŠTVO LETA 2018
[28. 11. 17]

Nagrada, ki jo DOS podeluje v okviru sejma AMBIENT v Ljubljani … »


govor prof. Machtiga ob podelitvi priznanja za življenjsko delo
[23. 11. 17]

Počastitev priznanja za življenjsko delo v tako izjemni družbi ustvarjalcev, ki so prejeli priznanja 2017 za svoje oblikovalske presežke najširšega razpona, je zame prav poseben privilegij. To je izjemna ‘pravica’ biti v družbi mladih kolegov, ki imajo pred seboj še dolgo poklicno pot kultiviranja v družbeno dobro. Pa saj to udejanjajo z vsako potezo, ki jo zrcalijo njihova priznanja. Seveda, vsi delujemo v okvirih nikoli prekinjenih dogovorov o našem poslanstvu, zato bom tudi sam po svojih močeh pritrdilno odgovoril dragemu Mihi Turšiču, ki mi iz Nizozemske piše: ‘upam, da te ‘življenjske’ nagrade še ne pomenijo konec vašega dela in da boste še kaj naredili za naš čas’.
»


PODOBE ČASA
[06. 05. 17]

V Ministrstvu za zunanje zadeve se z novo postavitvijo nadaljuje prikaz razstave Društva oblikovalcev Slovenije. … »


Beneški bienale in Barbara Prinčič
[04. 05. 17]

Slovenska oblikovalka Barbara Prinčič razstavlja na spremljevalni razstavi beneškega bienala Venice Design … »


2016

DOS NAGRADA pohištvo leta 2017
[17. 11. 16]

Julijan Krapež
mizarstvo Potočnik - za mini bar - element sistema 2016 … »


2015

Zlata A’Design Award za Barbaro Prinčič
[01. 06. 15]

Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka in predavateljica na Oddelku za industrijsko oblikovanje UL
ALUO, je tudi letos med nagrajenci prestižnega mednarodnega oblikovalskega tekmovanja A’Design
Award and Competition. Tokrat je prejela zlato nagrado v kategoriji svetil in svetlobnih sistemov, za
izdelek LED svetilka 5x5. … »


2014

POHIŠTVO LETA 2015
[06. 11. 14]

Nagrada društva oblikovalcev Slovenije


Nagrada Društva oblikovalcev Slovenije vsako leto nagrajuje plodove slovenskega napredka na področju pohištva. Letos nagrajuje oblikovalca Julijana Krapeža in proizvajalca Mizarstvo Potočnik za izdelek »Smreka in terrazzo«.

»


Kulturni Bazar 2014
[24. 04. 14]

Konec marca se je v Cankarjevem domu odvijal Kulturni bazar 2014, enodnevni dogodek, kjer se predstavi večina slovenskih kulturno-umetniških organizacij. Pestra ponudba je namejena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kjer se lahko osebno pogovorijo z razstavljalci ali pa ponudbo skozi leto spremljajo v Katalogu kulturno-umetnostne vzgoje


http://www.kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-201112»


Razstava REFORMA, Cankarjev dom 2014
[07. 02. 14]

V prvem tednu novega leta je kulturno dogajanje popestrila razstava Društva oblikovalcev Slovenije v Cankarjevem domu. Selekcionirana razstava članov DOS je bienalna razstava, ki že vrsto let prikazuje dosežke slovenske oblikovalske stroke. Pretekle razstave so se navezovale na različne vsebine. Tokrat je bila tema razstave ReForma.

»


 1 2 3 >  Last »

Razstava Oblikovanje za državo

[23. 12. 08]

"Oblikovanje je neposredno sporočanje z vsemi sredstvi, ki jih nadzorujete in obvladate." Milton Glaser

Kaj dajemo iz rok v imenu države?

Namen in struktura razstave

Za ugotavljanje kakovosti oblikovanja smo zasnovali dvodelno razstavo, ki na eni strani omogoča primerjavo pojavnosti osmih evropskih držav, na drugi pa opozarja na primere dobre prakse.
Primerjalni del prikazuje segmente vidne pojavnosti držav, od primarnega identitetnega sistema (grb, zastava, barve, znak), prek uradnih državnih tiskovin, identifikacijskih elementov ministrstev, gospodarske in turistične promocije, do oznak policijskih vozil, letalskih prevoznikov, nastopov nacionalnih nogometnih reprezentanc. Namen primerjalnega dela razstave je objektivizirati problem, ne pa ponuditi rešitev. Drugi del izpostavlja primere dobre prakse iz predstavljenih držav. Projekte odlikuje kakovost oblikovne artikulacije problema (portugalsko predsedovanje Svetu EU, nova serija britanskih kovancev, hrvaška turistična promocija) ali kakovostno zastavljen sistem pojavnosti - strogo monolitni (celostni podobi švicarskih in nemških vladnih organov) ali odprti z možnostjo izpeljav (celostne podobe danskih vladnih služb in državnih institucij, celostna podoba češke promocije v tujini).

Izbor držav

Poleg Slovenije so predstavljene Češka, Danska, Hrvaška, Nemčija, Portugalska, Švica in Združeno kraljestvo. Tak izbor so v prvi vrsti narekovali oblikovalski dosežki, ki imajo v mednarodnih strokovnih krogih status referenčnih del v sklopu oblikovanja za državo in njenih institucij. Pri vrednotenju pristopa je pomembno zlasti vprašanje, ali so bile v ustvarjanju celostne podobe države izkoriščene zmožnosti grafičnega oblikovanja kot celovitega procesa. Celovitost pomeni predvsem doslednost v ponavljanju primarnih elementov, ki predstavljajo identiteto države; doslednost v načinu, ki izraža jasnost brez komunikacijskih šumov in nepotrebnih podvajanj elementov; likovno ustreznost, ki kljub raznoteri medijski pojavnosti ne izgublja kakovosti. Celovitost pomeni tudi sposobnost uporabiti vse razpoložljive načine predstavitve vidnih sporočil širši javnosti; pomeni domišljeno uporabo likovnih elementov za doseganje najboljšega komunikacijskega učinka. Celovitost znotraj celostnosti je tudi organiziranje mreže prepoznavnih elementov v vseh podsistemih (ministrstva, poslovanje, turizem, šport, kultura ...), ki v celoti predstavljajo izraz primarne vidne podobe države.

Problemi in možnosti

Vsaka država ima svoja pravila organiziranosti in že samo razumevanje teh struktur zahteva kar nekaj časa in pozornosti. V veliko pomoč so nam bili osebje veleposlaništev, predstavniki vladnih institucij in oblikovalski studii. Zbrana gradiva dajejo osnovni uvid v oblikovanje za osem držav; pri koncipiranju razstave pa se je vzpostavila matrika, ki omogoča tako njeno širitev kot aktualizacijo. Gradivu vsake od osmih držav je možno dodajati sveže dosežke, v predstavitvene sklope pa se lahko z vidnimi sporočili vpisuje tudi druge države.

Ugotovitve

Oblikovanje za državo predstavljajo vsa vidna sporočila, ki identificirajo državo, od pojavnosti vlade in vladnih služb do poslikav policijskih vozil in letal. Potrebe po predstavitvi posamezne države v svetu, trženje države kot znamke, povezave države z gospodarstvom, predsedovanja združenjem več držav, organizacija meddržavnih srečanj in sodobni komunikacijski kanali zahtevajo profesionalne rešitve pri oblikovanju ustreznega vidnega identitetnega sistema držav. Zaradi vključevanja držav v skupne integracije, npr. EU, se krepi potreba po ohranjanju določene mere avtohtonosti in lastne identitete. Nastopati kot suveren partner v skupnih meddržavnih procesih pomeni izražati to suverenost tudi na nivoju vidnega. Država je organizacijska struktura različnih podsistemov, ki imajo pri komuniciranju z okoljem različne potrebe. Učinkovitost in doslednost sporočil na nivoju države je odvisna od jasnosti in doslednosti sporočil vsakega podsistema. Velja seveda tudi obratno: disperzija raznovrstnih vidnih sporočil, nastalih v različnih podsistemih brez upoštevanja celote, pomeni zgolj mnoštvo komunikacijskih šumov in posledično primer slabe prakse oblikovanja vidnih sporočil. Različne prakse pri vpeljavi vizualne identitete v podsisteme pa ne pomenijo nujno različnih nivojev kakovosti; stroga, enemu znaku (ali grbu) ter barvi podrejena identiteta ustreza določenemu tipu države (Švica) in kulturnim vzorcem njenih državljanov; bolj odprta vidna identiteta, ki omogoča različne izpeljave iz primarnih simbolov, pa drugi državi (Danska).

Nekatere države poudarjajo kakovostno komunikacijo navznoter, in iz nje izhaja kakovostna mednarodna promocija (Danska, Švica, Nemčija); druge dajejo v ospredje komunikacijo navzven (Slovenija, Češka) in ostajajo notranje manj skladne, glede dostopnosti in kakovosti informacij tudi za državljane manj uporabniško prijazne. Kljub temu je pri vseh državah mogoče zaslediti visoko kakovostno oblikovana vidna sporočila. Predvsem za pojavnost slovenske države pa velja, naj nam slabša dela tujih držav ne bodo v izgovor in kakovostnejša ne nedosegljiv ideal.


Avtor: Robert Ilovar, Jernej Stritar


Društvo Oblikovalcev Slovenije