tapeta (arhiv)

2021

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov
[09. 04. 21]

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov. … »


2020

MMXX Bienalna razstava Drušva oblikovalcev Slovenije
[18. 02. 20]

Od 18. Februarja 2020 v Cankarjevem domu – velika sprejemna dvoranaTokratna razstava se sooča z razmerji med virtualnim in realnim, med zasebnim, javnim in idividualnim. Razstava je posledica razmerij in soočenj z okoliščinami v katerih oblikovanje, kot ključno polje razvoja in kulture še vedno in znova obstaja.

»


2019

Prenova celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani
[02. 08. 19]

Zadnje dni smo priča eksploziji člankov in komentarjev o domnevni prenovi celostne
grafične podobe Univerze v Ljubljani (UL), k čemur svoj pogled podajamo tudi
predstavniki Društva oblikovalcev Slovenije … »


NAGRADA - POHIŠTVO LETA 2019
[01. 08. 19]

Podjetje Pirnar razume besedo "design" v njenem najglobjem resničnem pomenu. Ta ne označuje le nekaj lepega in za oko privlačnega. Design je razvoj v najsiršem pomenu besede, design je prihodnost, ki nastaja danes. … »


2018

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018
[01. 08. 18]

OBLIKOVALSKI PRESEŽKI 2018

Društvo oblikovalcev Slovenije tokrat že enajstič podeljuje priznanja »Oblikovalski presežki«, priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. To priznanje se je v zadnjih letih razvilo kar v najvišje priznanje oblikovalske stroke v Sloveniji.
Presežki 2018»


O…oblikovanje! Med vizijo in realnostjo
[21. 02. 18]

Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije
Cankarjev dom, 15. 2.—15. 3. 2018
»


2017

NAGRADA – POHIŠTVO LETA 2018
[28. 11. 17]

Nagrada, ki jo DOS podeluje v okviru sejma AMBIENT v Ljubljani … »


govor prof. Machtiga ob podelitvi priznanja za življenjsko delo
[23. 11. 17]

Počastitev priznanja za življenjsko delo v tako izjemni družbi ustvarjalcev, ki so prejeli priznanja 2017 za svoje oblikovalske presežke najširšega razpona, je zame prav poseben privilegij. To je izjemna ‘pravica’ biti v družbi mladih kolegov, ki imajo pred seboj še dolgo poklicno pot kultiviranja v družbeno dobro. Pa saj to udejanjajo z vsako potezo, ki jo zrcalijo njihova priznanja. Seveda, vsi delujemo v okvirih nikoli prekinjenih dogovorov o našem poslanstvu, zato bom tudi sam po svojih močeh pritrdilno odgovoril dragemu Mihi Turšiču, ki mi iz Nizozemske piše: ‘upam, da te ‘življenjske’ nagrade še ne pomenijo konec vašega dela in da boste še kaj naredili za naš čas’.
»


PODOBE ČASA
[06. 05. 17]

V Ministrstvu za zunanje zadeve se z novo postavitvijo nadaljuje prikaz razstave Društva oblikovalcev Slovenije. … »


Beneški bienale in Barbara Prinčič
[04. 05. 17]

Slovenska oblikovalka Barbara Prinčič razstavlja na spremljevalni razstavi beneškega bienala Venice Design … »


2016

DOS NAGRADA pohištvo leta 2017
[17. 11. 16]

Julijan Krapež
mizarstvo Potočnik - za mini bar - element sistema 2016 … »


2015

Zlata A’Design Award za Barbaro Prinčič
[01. 06. 15]

Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka in predavateljica na Oddelku za industrijsko oblikovanje UL
ALUO, je tudi letos med nagrajenci prestižnega mednarodnega oblikovalskega tekmovanja A’Design
Award and Competition. Tokrat je prejela zlato nagrado v kategoriji svetil in svetlobnih sistemov, za
izdelek LED svetilka 5x5. … »


2014

POHIŠTVO LETA 2015
[06. 11. 14]

Nagrada društva oblikovalcev Slovenije


Nagrada Društva oblikovalcev Slovenije vsako leto nagrajuje plodove slovenskega napredka na področju pohištva. Letos nagrajuje oblikovalca Julijana Krapeža in proizvajalca Mizarstvo Potočnik za izdelek »Smreka in terrazzo«.

»


Kulturni Bazar 2014
[24. 04. 14]

Konec marca se je v Cankarjevem domu odvijal Kulturni bazar 2014, enodnevni dogodek, kjer se predstavi večina slovenskih kulturno-umetniških organizacij. Pestra ponudba je namejena strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kjer se lahko osebno pogovorijo z razstavljalci ali pa ponudbo skozi leto spremljajo v Katalogu kulturno-umetnostne vzgoje


http://www.kulturnibazar.si/katalog-ponudbe-201112»


Razstava REFORMA, Cankarjev dom 2014
[07. 02. 14]

V prvem tednu novega leta je kulturno dogajanje popestrila razstava Društva oblikovalcev Slovenije v Cankarjevem domu. Selekcionirana razstava članov DOS je bienalna razstava, ki že vrsto let prikazuje dosežke slovenske oblikovalske stroke. Pretekle razstave so se navezovale na različne vsebine. Tokrat je bila tema razstave ReForma.

»


 1 2 3 >  Last »

V posmeh prizadevanjem oblikovalske stroke

[02. 04. 08]

Spoštovani kolegi , spoštovani gospod Borut Odlazek!

V posmeh prizadevanjem oblikovalske stroke je slab mesec dni po posvetu Oblikovanje za državo v Cankarjevem domu v Ljubljani izšel razpis Slovenskega ljudskega gledališča Celje (SLG Celje) za prenovo celostne grafične podobe SLG Celje. V CD so udeleženci posveta med ključnimi razlogi za slabšanje stanja na področju vizualne podobe zavezancev zakona o javnih naročilih izpostavili nespoštovanje zakonodaje in slabo izvedene postopke za pridobivanje posameznih oblikovalskih rešitev. Izhodišča razpisov so praviloma slabo pripravljena, rešitve zahtevane v nerazumnih časovnih rokih, pri izboru rešitve premalo sodelujejo kompetentni oblikovalski in drugi strokovnjaki. Vrsta rešitev se pridobi brez izvedbe razpisa v skladu z upoštevanjem stroke. In tako se je zgodilo tudi sedaj.

V natečaju gospod Borut Odlazek, kot podpisani predstavnik SLG Celje pozivate strokovno in laično javnost z besedami : "Namen razpisa je izbor nove celostne grafične podobe, kar vsebuje tudi vizualno podobo repertoarja sezone (ter predvideva prilagoditev za naslednje sezone) in festivala Dnevi komedije, s katero se bo vzpostavila prenovljena in poenotena vizualna podoba SLG Celje …" V kolikor ste želeli pozvati oblikovalce k snovanju in izdelavi predlog za novo grafično podobo SLG Celje, ne bi smeli zapisati , da jih pozivate k izboru. Kajti izbor in oblikovanje sta dva popolnoma različna delovna postopka. Oblikovanje je proces snovanja, izbor pa presoja rezultatov. Podoba naj vsebuje tudi vizualno podobo repertoarja - tu ste morda mislili scenografijo in kostume ali programske knjižice? Takih izrazov in besednih zvez, ki kot izhodišče za delo oblikovalcu spregovorijo zavajajoče, je v vašem razpisu še mnogo.

V medijih objavljen poziv je žaljiv do oblikovalcev vizualnih komunikacij, do inštitucij, ki tak kader izobražujejo in do vseh, ki od tovrstnega dela živijo. Nesprejemljiv je način nagovora, uporabljena je napačna terminologija, v pozivu je prepoznati nepoznavanje postopkov oblikovalskega snovanja, razpis ne zagotavlja dovolj časa za analitično delo in ne predvideva povračila materialnih stroškov povezanih z izdelavo predstavitve. To, da lahko po enkratnem plačilu kdorkoli svobodno posega v avtorsko delo, je v celoti podcenjevanje stroke in v nasprotju z avtorsko pravico. Prav tako je podcenjujoč simboličen honorar, ki ga je temu namenila SLG Celje. Vse to so dejstva, na katera oblikovalci ne bi smeli pristajati.

V Sloveniji obstajajo pravilniki in smernice, ki jih priporočajo stanovska združenja. Z njihovim upoštevanjem se je mogoče izogniti neustreznemu načinu podajanja natečajnih izhodišč ter postavljanja neustreznih meril sodelovanja in kriterijev za vrednotenje del. Priporočila utemeljujejo kriterije, kot so čas za izdelavo, izhodišča za oblikovanje in način oddaje gradiva, medsebojne odnose, avtorske pravice in možnosti uporabe izbrane rešitve, ter medsebojne obveznosti. Tako moralne kot materialne.

Spoštovane razpisovalce natečaja želim opozoriti tudi, da v državi Sloveniji obstajajo priporočila za vrednotenje oblikovalskih storitev. Priporočila, ki jih podaja Društvo oblikovalcev Slovenije opredeljuje naloge, vsebujejo strokovno terminologijo, in postopke potrebne v procesu snovanja. Predstavljajo izhodišče za vrednotenje oblikovalskega intelektualnega dela, zato so pogosto v pomoč pri oblikovanju cen tudi drugim strokam, ki v svoje delo vključijo grafično oblikovana vizualna sporočila.

Vse oblikovalce in druge zainteresirane za sodelovanje, želim opozoriti na spoštovanje mednarodnih konvencij, katerih podpisnik je tudi slovenska oblikovalska stroka in spoštovanje etičnih standardov delovanja v polju oblikovanja vizualnih sporočil.

Kot oblikovalec, član Društva oblikovalcev Slovenije in davkoplačevalec želim s svojimi stališči, strokovnim znanjem in izkušnjami opozoriti na pomanjkljivosti natečaja in tako konstruktivno prispevati k skupnemu cilju. Ekonomični porabi davkoplačevalskega denarja, večje prepoznavnosti zavoda SLG Celje, ki je sofinanciran s strani države Slovenije in posledično spoštovanja strokovnih znanj in avtonomije oblikovalske stroke.

Zato pozivam vse, ki jih SLG Celje vabi k sodelovanju, da na tem za naročnika neobvezujočem natečaju, ne sodelujejo. Samo tako bomo potrdili zavezanost strokovnosti in nestrinjanje s podcenjevanjem našega dela!

K stališčem se pridružujejo:

  • Rober Klun za Društvo oblikovalcev Slovenije
  • Peter Skalar za Fundacijo Brumen
  • Jani Bavčer
  • Vesna Brekalo
  • Jasna Andrič
  • Edi Berk
  • Jernej Stritar
  • Jurij Dobrila
  • Julija Zornik


Avtor: Sašo Urukalo


Društvo Oblikovalcev Slovenije